Finance

Důvody, proč nejde zaplatit na internetu

Jistě se to stalo i vám – chtěli jste zaplatit objednávku, kterou jste zrovna udělali ve vašem oblíbeném e-shopu, ale bohužel vám to hlásilo, že byla platba zamítnuta nebo že platba vůbec nemohla být provedena. A v takovém okamžiku jste si pokládali otázku, a sice co za tím stojí? Proč nešlo provést platbu? Proč nešlo zaplatit na internetu? Důvodů mohlo být opravdu mnoho.  

Podívejme se proto na nejčastější důvody, které stojí za nemožností zaplatit v internetových obchodech. Zatímco někdy je na vině špatný opis čísla karty nebo nedostatek hotovosti, jindy za to může některý z níže uvedených důvodů.  

Překročili jste limit na kartě 

Jste si moc dobře vědomi toho, kolik na vašem bankovním účtu je? Pak důvodem nemůže být to, že nemáte dostatek peněz na kartě. Problémem však může být limit, který jste možná překročili. Je proto dobré si zkontrolovat, jaké jsou vaše maximální nastavené limity pro internetové platby. Většinou bývají velmi nízké, a to hlavně u nových karet.  

Na kartě jsou nastavené dva limity, a to objemové limity a limity týkající se počtu provedených plateb. Zatímco objemovými limity se myslí maximální povolená částka za jednu platbu, počtem plateb se rozumí maximální povolený počet plateb za jeden den.  

Zavřeli jste platební bránu příliš brzy 

Velmi častým problémem, proč není provedena platba, je, že jste zavřeli platební bránu příliš brzy. Mnoho lidí dřív, než se stihne platba zpracovat, zavřou platební bránu křížkem, a tím tedy přeruší probíhající platbu.  

K přerušení platby dojde také ve chvíli, kdy během zpracovávání zmáčknete tlačítko “zpět” nacházející se většinou těsně pod kolonkou zpracovávání. Pokud se vrátíte tlačítkem “zpět”, platba logicky neproběhne stejně jako ve výše uvedené situaci. 

Mezi další důvody, proč neproběhla platba na internetu, patří také platba s časovým omezením, chyba na straně e-shopu nebo výpadek platební brány.