Everyday půjčka

Everyday půjčka neboli EverydayPlus je rychlý flexibilní online úvěr, se kterým můžete volně čerpat vaše finanční prostředky až do celkové výše 12 000 Kč a to bez fixního ročního poplatku a dalších jiných nebo skrytých poplatků.

Jak funguje Everyday půjčka

Pokud chcete, můžete kdykoliv převádět libovolné částky, které budou v rámci vašeho úvěrového limitu na váš bankovní účet. Dá se to provést jak pomocí internetu, tak i prostřednictvím SMS zprávy, kterou zašlete z vašeho mobilního telefonu. Tahle možnost se vám bude hodit ve dnech třeba před výplatou.

Uzavření smlouvy o flexibilní Everyday půjčce je zdarma, bez jakýchkoliv poplatků. Platí se pouze za její využití. To znamená poplatek za čerpání, který činí 20 % z čerpané částky. Můžete být úplně v klidu, žádné další náklady a to ani ty skryté se již neobjeví. Vyúčtování vaší půjčky ve formě výpisu k revolvingovému úvěru obdržíte i s instrukcemi k úhradě jednou za měsíc.

Výběry z vašeho účtu, které pokaždé uskutečníte v daném měsíci, musíte zase splatit v tom následujícím měsíci a to nejpozději do jeho konce. Využít také můžete možnosti splátek a každý měsíc tak můžete zaplatit jen minimální částku, která bude účtována.

Důsledky nesplácení půjčky

Je třeba si uvědomit, že tento úvěr je určený pouze pro nečekané a dočasné situace nebo velmi neočekávané změny v tíživých životních situacích. Tato půjčka není určena k nepřetržitému užívání.

Pokud se však stane, že jsou splátky nad vaše možnosti, nastane situace, že závazky převýší možnosti splácení, je zde řešení. Nejsou účtovány žádné mimořádné úroky z prodlení. Vždy je účtována pouze standardní úroková sazby 20 % měsíčně.

V případě, že nastane prodlení se splátkou, je účtována smluvní pokuta ve výši 121 Kč a to za každých měsíc jejího prodlení a to se děje maximálně po dobu 3 po sobě následujících měsíců.

Je-li prodlení delší než 60 dnů, je účtován úrok ve výši 15 % ročně a to namísto sjednaného úroku ve výši 20 % měsíčně. Další prodloužení nebo obnovení úvěru není umožněno. Následně je pohledávka předána partnerské inkasní agentuře.