Půjčky

Jaké existují druhy úvěrů?  

Běžné spotřebitelské úvěry se nejčastěji dělí do několika základních kategorií. Které typy úvěrů jsou ty nejběžnější?  

Dělení dle doby splatnosti 

Spotřebitelské úvěry můžeme rozdělit podle doby jejich splatnosti. Takto se rozdělují na krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé úvěry. Mezi krátkodobé úvěry se často řadí půjčky, které splatíme do jednoho roku od jejich založení. Nejběžnější dlouhodobý úvěr je bezesporu hypotéka.  

Dělení dle zajištění úvěru 

Úvěry se mohou dělit také podle zajištění. Zde existují zajištěné úvěry, u kterých je od bankovní instituce vyžadováno jištění půjčky věcí movitou, ale také nemovitostí. Za půjčku se tak může ručit v případě věci movité například vlastním automobilem, v případě nemovitosti vlastním domem, bytem nebo pozemkem.  

Existují také úvěry nezajištěné, ty ale společnosti ve většině příkladů poskytují pouze těm nejlepším a věrohodným klientům.  

Dělení podle typu výplaty 

Úvěry je možné rozdělit i na hotovostní a bezhotovostní. V prvním případě se poskytnutá finanční částka vyplácí přímo v hotovosti. Druhý typ znamená, že se finance posílají klientovi na jeho běžný bankovní účet. 

Dělení podle účelovosti 

Za bezúčelový úvěr se považuje takový, kdy přímo záleží na samotném klientovi, k čemu jej využije. U těchto úvěrů je vyšší úroková sazba, jelikož bankovní instituce neví, k čemu bude klient finance používat. Naproti tomu účelové úvěry bývají poskytovány přímo na pokrytí předem stanoveného účelu. Tím může být například nákup vozidla, nákup spotřebního zboží, nebo vybavení domácnosti.  

Samozřejmě je možné úvěry dále dělit například podle frekvence jejich splácení. Takové úvěry bývají většinou měsíční, někdy také čtvrtletní. Půjčky se dělí i podle čerpání, a to na postupné nebo jednorázové. Kategorie, které jsme si ve výčtu uvedli, se mohou kombinovat. Právě jednotlivé kombinace rozhodují o výši úrokové sazby u jednotlivých druhů úvěru.