Podnikání

Rusňákova DRFG a založení energetického fondu

Společnost DRFG, kterou založil David Rusňák, se angažuje hlavně v úspěšných fondech a dluhopisech. Stoupá neustále vzhůru jako letadlo a je až s podivem, jak se této investiční skupině daří. Nyní se rozhodla založit energetický fond. Pro to je třeba dostatečně velké a kvalitní portfolio. Na první rok a půl provozu má fond k nákupu připraveno 5 fotovoltaických elektráren, jejichž enterprise value se má pohybovat kolem 1,9 miliardy korun. Byla dokončena licenčně i fyzicky teplárna ve Šternberku. Dál bylo dokončeno vyhledání a realizace dalšího investičního záměru v oblasti energetiky. Teplárna byla plně schopna uspokojit poptávku po teple od kontraktorů. Byl zcelen podíl ve společnosti, která drží 100 % akcií.

Plány společnosti DRFG

Podle plánu DRFG bude nyní stabilizována výroba elektrické energie na maximálních možných parametrech. Rozbíhají se jednání s novými odběrateli tepla a je kladen důraz na optimalizaci nákladové stránky. V oblasti nákupu paliva je velký potenciál úspor. Založení energetického fondu podpořilo dostatečně velké a kvalitní portfolio, které má fond možnost nakupovat a odpovídá to plánu podle Davida Rusňáka. Jde o vysoce nadstandardní projekty. Fond kvalifikovaných investorů bude mít domicil v Lichtenštejnsku. Bude se ale jednat o širší oblast energetiky. Bude investováno do oblasti výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů, například do větrných elektráren. A jak se vyjadřují recenze a diskuze, obnovitelné zdroje mají velký ohlas.

Zaměřeno na solární elektrárny

Po rozhodnutí Evropské komise, které se týká notifikací pro tyto zdroje a po následném potvrzení schématu podpory jako standardního a jeho souladu s unijní legislativou je jasné, že je investice do solární energetiky jsou konzervativní a vysoce stabilní. V současní době je také už jen minimum ostatních aspektů, které mohou výnosnost zcela negativně ovlivnit. Bylo propočítáno, že jsou nákladové složky prakticky nulové a po výnosové stránce je výkonnost zejména ovlivněna množstvím slunečního svitu. Při valuaci aktiv společnost DRFG počítá s podprůměrným osvitem, i když bohužel poslední roky více prokazují opačný trend. Na případný menší sluneční osvit je společnost připravena. Fond se zaměří i na regulované zdroje v oblasti teplárenství a infrastruktury s velkou budoucností. Tématu energetiky se ve skupině obecně věnuje množství diskuzí. Je ale zřejmé, že investiční skupina DRFG bude i nadále stoupat velmi rychle a strmě vzhůru jako letadlo.