Půjčky

Co je to negociační úvěr?

Úvěrů dnes existuje celá řada. Lidé se nejčastěji setkávají se spotřebitelskými úvěry, o které žádají dnes a denně. Zájem roste také o hypoteční úvěry, jež také nemusíme nijak představovat. Existují však také takzvané negociační úvěry, s nimiž se můžete setkat jen zřídka, přesto se s nimi setkat můžete. Možná se ptáte, co to negociační úvěr je. Pro odpověď není třeba chodit daleko.  

Co je to negociační úvěr? 

Jak již bylo zmíněno, ve finančním světě existuje celá řada úvěrů, některým z nich ani nemusíme rozumět. Jedním takovým úvěrem je negociační úvěr, jehož správnou definici nezná ten, kdo s ním nepřichází do kontaktu denně.  

Pokud hovoříme o negociačním úvěru, hovoříme o eskontu směnek vývozce vystavených na dovozce, kdy eskontující bankou je banka buď vývozce, nebo banka v jiné zemi. Iniciativa samotného eskontu však leží na samotném dovozci, který ji celou zprostředkuje a který zorganizuje i bankovní spojení eskontu směnek vystavených na něho nebo případně vystavených u dodavatele negociační banky.  

Kde se s negociačním úvěrem můžete setkat? 

Jak jsme zmínili, s negociačním úvěrem se nesetkáte běžně. Setkat se s ním můžete především v zahraničním, mezinárodním obchodě.  

Kromě dovozce hraje roli i takzvaná negociační banka, která je bankou odkupující směnku.  

Jak to celé funguje? 

Pokud má dovozce zájem o zboží a chce zaplatit směnkou, kontaktuje tedy negociační banku a projedná takzvaná eskont směnky. Banka informuje vývozce, který zboží dopraví, předloží poté dokumenty o zboží a banka mu pak proplatí směnku. Až dovozci zboží přijde, v den splatnosti směnku zaplatí a dostane dokumenty o zboží od banky.  

Základem celého fungování negociačního úvěru je takzvaný pověřovací list, kterým dovozce pověří banku, aby provedla tuto operaci. Ta bude následně informovat o pověření i vývozce zboží.