Finance

Co je to recese 

Ze všech stran slýcháme, že se Česká republika dostává do stále větší recese. Tento ekonomický pojem je stále více skloňovaný a je pravdou, že se nás do jisté míry bude týkat. Takzvaný pokles ekonomické aktivity je však nedílnou součástí hospodářského cyklu. A ať se nám to líbí nebo ne, musíme mu čelit. Bohužel současná generace tomu čelí vůbec poprvé a nedokáže tedy tento pojem přesně definovat.  

Recese a její definice 

Pokud bychom tedy měli být konkrétní a říct, co to ekonomická recese ve skutečnosti je, řekneme, že se jedná o pokles reálného hrubého domácího produktu, a to během dvou a více po sobě jdoucích čtvrtletí. Pokud se hrubý domácí produkt dostává pod deset procent, nastává deprese A jestliže tento pokles trvá déle než čtyři po sobě jdoucí čtvrtletí (čili déle jak jeden rok), můžeme s klidným svědomím hovořit o takzvané ekonomické krizi.  

V rámci tohoto jevu může dojít také k výraznému zvýšené nezaměstnanosti nebo obecnému poklesu výstupu ekonomiky. Ekonomika se po svém vrcholu dostává na pomyslné dno, začíná zpomalovat a je poté jen otázkou času, kdy dojde k odrazení ode dna. 

Koho recese nejvíce postihuje? 

Nabízí se otázka, koho recese ve výsledku vlastně nejvíce postihuje. Jsou to především taková odvětví, která nejsou pro společnost nutná. Cestovní ruch, zábavní průmysl, ale také zážitkové společnosti mohou v rámci klesající recese trpět výrazné ztráty. Mluvíme také o gastronomických podnicích, kam lidé v době krize také nechodí.  

Naopak koho to příliš nepostihne jsou obory věnující se marketingu. Na marketingu se totiž šetřit nevyplácí, a to ani v době krize, kdy se společnosti perou o pozornost zákazníka, jehož poptávka prakticky po všem je poměrně malá.  

Inflace jde s recesí ruku v ruce 

S recesí je také velmi často spojována inflace, respektive v současné době je s ní hodně spojovaná. Ve skutečnosti jeden ekonomický jev bez druhého neexistuje a tak se k tomu musí přistupovat. Inflace je označení všeobecného růstu cenové hladiny zboží i služeb.