Finance

OZP mohou požádat o příspěvek na zvláštní pomůcku. Kolik dostanou?  

Život se zdravotním postižením není jednoduchý. Je však třeba sledovat možnosti, jak nám může stát pomoci. Jednou z cest je příspěvek na zvláštní pomůcku. Komu bude příspěvek udělen a v jaké výši?  

Příspěvek je vymezen i v zákoně 

Podle zákona číslo 329/2011 Sb., kde se hovoří o poskytování dávek pro osoby se zdravotním postižením (OZP), se dozvíte, že někteří lidé mají nárok na zvláštní pomůcku. Nárok na příspěvek vzniká osobě, který má těžkou vadu pohybového nebo nosného ústrojí, těžké zrakové nebo sluchové postižení. Tyto potíže se mají řadit do dlouhodobých, tedy lékařsky ověřených a trvajících déle než jeden rok. Nárok na dávku mají i lidé s těžkou nebo hlubokou mentální retardací.  

Aby vám příspěvek schválili, je třeba dodržet pravidla 

Abyste mohli příspěvek dostat, musíte splnit další podmínky. Jako první se uvádí, že musíte pomůcku využívat. Jako další je potřeba, aby vám pomůcka umožnila sebeobsluhu, nebo vám pomohla zrealizovat pracovní uplatnění, vzdělávání nebo styk s okolím. Pomůcka dále musí být hrazena z veřejného zdravotního pojištění. Příspěvek se vztahuje na osoby starší 3 let. Pokud se jedná o příspěvek na vodicího psa, musí vám být více než 15 let.  

Podmínka pro příspěvek na automobil 

Pokud budete žádat o příspěvek na speciální pomůcku, za kterou bude považován automobil, je potřeba splnit další podmínku. Tou je fakt, že se opakovaně v kalendářním měsíci dopravujete, nebo jste schopni převozu či řídíte.  

Maximální výše příspěvku 

Nejvíce můžete dostat 350 tisíc korun. Pokud se jedná o plošinu, je možné získat až 400 tisíc korun. Celková výše příspěvku se ale odvozuje od příjmu osoby, která o pomůcku žádá, nebo od příjmu celé domácnosti. Částky jsou tak často limitované. 

O příspěvek na zvláštní pomůcku je potřeba podat žádost na krajské pobočce Úřadu práce. Žádost je možno zaslat také poštou nebo elektronicky.