Podnikání

Podnikaví lidé jsou zejména v okolí měst, ukazuje průzkum 

Česká republika je místem pro podnikatele, ostatně se jich zde nachází celá spousta. A nezměnila to ani nedávná koronavirová pandemie, stejně tak to nemění ani aktuální, ne tolik příznivá ekonomická situace. Z posledních průzkumů vyplývá, že zájem o vlastní podnikání je hlavně v okolí velkých měst. A nebojí se podnikat ani navzdory budoucnosti, která se z dnešního pohledu jeví jako poněkud nejistá.  

Rok 2021 byl rekordní  

A to v počtu žádostí o získání živnostenského listu. Člověk by řekl, že lidé budou spíše opatrní a budou se bát příchozí budoucnosti, ale bylo to přesně naopak. Podle všeho k tomu velkou měrou přispělo i to, že lidé fungovali ze svých domovů, případně vlivem snižování množství zaměstnanců, nebo naopak přebírání povinností za někoho jiného přecházeli do zcela jiného odvětví, ve kterém se našli.  

Najednou však mnozí začali vidět díry na trhu, které se rozhodli zaplnit, a tak vznikalo například množství nových pomocných sil v dopravě nebo v oborech, které byly pandemickou situací ještě více posílené. 

Hlavně v okolí velkých měst 

Jak bylo zmíněno, nedávný průzkum ukazuje, že podnikaví lidé jsou hlavně v okolí velkých měst, a to hlavně v Praze, kde je podnikatelů bezmála 55 %. Vedle Prahy se ve velkém podniká také ve Středočeském kraji a podobných podnikavých jedinců je i v kraji Jihomoravském.  

Na druhou stranu nejméně se do podnikatelského světa pouští obyvatelé Liberce a Libereckého kraje, poté se k tomu nemají ani na Karlovarsku nebo na Pardubicku. 

Pánové mají nad ženami převahu 

I když se podíl podnikajících žen začíná vyrovnávat podílu podnikajících mužů, stále mají pánové nad zástupkyněmi něžného pohlaví jistou převahu. Zhruba 37 % tvoří podnikatelky, zbylá procenta ze 100 jsou tvořena muži.