Půjčky

Půjčka pro podnikatele

Půjčka pro podnikatele je velmi žádaná. Půjčku nebo úvěr může dnes získat jak začínající podnikatel, tak i podnikatel, který již řadu ket nebo alespoň nějakou dobu podniká. Na trhu existují mnohé bankovní a nebankovní instituce, které nabízí poskytnutí půjček a úvěrů. Jsou mezi nimi rozdíly a také rozdíly v podmínkách daného poskytnutí.

Podklady a postupy

Pokud postupujete žádost o úvěr nebo krátkodobou půjčku u jakékoliv banky, jsou zde podmínky pro poskytnutí úvěru mnohem přísnější než u ostatních nebankovních institucí.

  • Pokud se jedná o začínajícího podnikatele, bude muset také předložit svůj kvalitní vypracovaný podnikatelský plán.
  • Jde-li o zaběhlého podnikatele, bude zase pro změnu předkládat své minulé veškeré příjmy a výdaje. Některé banky jdou tak daleko, že dále vyžadují i ručení, a to v podobě jiné osoby, nebo třeba ručení nemovitostí.

Nebankovní instituce a také soukromé osoby, které půjčky a úvěry poskytují, pak většinou tyto doklady při vaší podané žádosti nevyžadují a půjčky jsou vám většinou poskytnuty ve velmi krátké době. Zde je ale zase dbát na obezřetnost a sledovat výši poplatků a také úroků, které mnohdy bývají i mnohonásobně vyšší, než je tomu u bankovních půjček. Poplatky ale nebývají skryté.

Rozhodně je dobré se i informovat o výši RPSN, což je roční procentní sazba nákladů. Jedná se o procento, které v sobě zahrnuje také veškeré poplatky a úrok, které nakonec za půjčku musíte zaplatit. Na trhu jsou i úvěry, které nabízí velmi nízký úrok, ale zase pak zjistíte, že zmíněné RPSN je v příliš vysokých hodnotách, které nejsou akceptovatelné.

Neexistuje a ni nic jako ideálnívýše RPSN. Můžeme ale konstatovat, že 5 – 6 % je v celku vyhovující. Kromě výše RPSN také porovnejte další parametry. Sem patří výše splátek a také doba splatnosti.

Z těchto důvodů je lepší si nejprve zažádat o půjčku a zkusit ji získat u banky. A pokud vás odmítne, zkusit jít prostě o dům dál do banky jiné. Teprve až pak se rozhodovat, zda budete zažádat také o půjčku u nebankovních institucí a za jakých podmínek.

Typy úvěrů – půjčka pro podnikatele:

  • Kontokorent – firemní úvěr, který představuje povolený debet ve výši, jakou vám banka umožní. Banka se většinou nezajímá, k čemu budou prostředky použity. Jedná se pouze o krátkodobý úvěr.
  • Kreditní karta– je určená pro podnikatele a funguje podobně jako kreditní karta určená pro fyzické osoby. Podnikatel u ní nemusí prokazovat, k čemu peníze byly využity.
  • Revolvingový úvěr – typ úvěru využívaný pro provozní účely. Podnikatel z něj může pak hradit jen závazky, pohledávky a zásoby. Banka vyžaduje podklady, kterými jsou účetní výkazy. Úvěr se vždy automaticky obnovuje po splacení dluhu.
  • Provozní úvěr – úvěr slouží pro úhradu provozních nákladů spojených s podnikáním.

Investiční úvěr – úvěr slouží pro nákup dlouhodobého majetku, jako nemovitosti a stroje.