Finance

Senioři, víte, jaké dávky můžete získat od státu?

Stát mnohým z nás pravidelně přispívá. Zejména důchodci dostávají pravidelný důchod, který se jim mimochodem letos rapidně zvyšuje. Důchod však není jediný příspěvek od států, na který mohou senioři dosáhnout. Takových státních dávek je mnohem víc, seznamme se s těmi nejčastějšími a prozraďme si, pro koho jsou konkrétně určeny.

Jak jsme zmínili, nejčastěji pobíranou státní dávkou je starobní důchod, který je využívány samozřejmě nejvíce. Starobní důchod ale není zdaleka jediný státní příspěvek, který lidé čerpají. Dalším takovým příspěvkem mohou být i níže uvedené státní dávky, kterých můžete využít i vy, možná jste však o nich doposud nevěděli.

Příspěvek na péči

Jedním takovým příspěvkem od státu je příspěvek na péči, který nemusí čerpat jen důchodci, ale také ti, kteří ke svému životu potřebují pomoc někoho jiného. Pokud se tedy neobejdete bez asistenta nebo podobné pomoci, můžete o příspěvek zažádat, a to konkrétně na úřadu práce, který spadá po vaše trvalé bydliště. Výše příspěvku se liší stupněm závislosti na druhé osobě.

Příspěvek na péči se počítá podobně jako nemocenská, peníze přichází na účet jednou měsíčně.

Mobilita

Stát přispívá také na mobilitu, tedy těm, kteří mají nějaké zdravotní postižení. Příspěvek hradí postiženým nutnou dopravu. Lze získat více jak pět set korun měsíčně, příspěvek není pouze pro seniory, ale těm je vyplácen nejčastěji. Příspěvek na mobilitu je vyplácen zpětně a opakovaně.

Zvláštní pomůcka

Příspěvky na zvláštní pomůcky jsou příspěvky pro zdravotně postižené, kteří mají nějaké tělesné omezení či neurologickou diagnózu. Tento příspěvek velmi často získávají lidé, kteří mají postižení obou dolních končetin či postižení všech končetin. Za příspěvek se pořizuje věc, kterou nutně potřebují pro svůj každodenní život. Získat lze maximálně 350 tisíc korun.