Podnikání

Workoholismus ovlivňuje osobní i profesní život

Společnost v současné době sužuje několik problémů. Předním z nich je workoholismus. Počty takzvaných workoholiků čili lidí závislých na práci vzrostl s tím, jak se zavedla nutnost pracovat z domova tam, kde to jenom šlo. Jenže s příchodem home office do našich životů lidé přestali rozlišovat, co je jejich osobní život a co je naopak ten pracovní. Nerozpoznávali onu hranici, kterou je třeba mít stanovenou při home officu. A tím závislých na práci přibývalo.  

Je důležité konstatovat, že workoholismus je choroba. Je to nemoc, se kterou jde ruku v ruce chronický stres, dále také málo spánku i málo pohybu. To vše nám znatelně ruinuje zdraví. A nejen to – ruinuje to také náš osobní život, který jsme možná do té doby měli velice pestrý.  

Workoholismus rozhodně není pozitivním zlozvykem 

Bohužel žijeme v době, kdy se lidé domnívají, že workoholismus je pozitivním zlozvykem. Jenže o pozitivní zlozvyk se opravdu nejedná. Mluvíme naopak o velice nebezpečném zlozvyku, který nás může stát jak osobní, tak profesní život. Po závislosti na práci se většinou dostavuje syndrom vyhoření.  

Jak již bylo nastíněno, workoholismus se pojí s celou řadou zdravotních problémů. K těm patří nejen chronický stres způsobující celou spoustu nemocí, ale také je výrazně oslaben imunitní systém.  

Pomůže změna životosprávy 

Pokud u sebe nebo u svého blízkého zaznamenáte alarmující příznaky poukazujícími na workoholismus, je třeba s tím zavčasu něco udělat. K alarmujícím příznakům patří kupříkladu neustálý stres, mrzutost, také doba strávená v práci rovnající se i osmnácti hodinám či šestnácti. V tomto případě je nutné nastolit zdravou životosprávu, což je jeden ze způsobů, jak se závislosti zbavit. Součástí zdravé životosprávy je hlavně ordinování odpočinků. Během workoholismu člověk prakticky neodpočívá.