Podnikání

Chcete přijmout zaměstnance? Jakým úřadům se nevyhnete? 

Rozrostlo se vaše podnikání natolik, že uvažujete o přijetí zaměstnance? Ať už jste společnost s ručením omezeným, právnická osoba nebo osoba samostatně výdělečně činná, máte určité povinnosti, které musíte splnit. Registrovat zaměstnance musíte hned u několika úřadů, přičemž lhůty nebývají zrovna velkorysé. 

Na začátek je třeba uvést, že živnostník ze zákona nemůže zaměstnat svou manželku, manžela, partnera či partnerku, se kterým žije v jedné domácnosti. Je to z toho důvodu, že stát se snaží bránit vzniku podřízeného a nadřízeného vztahu mezi oběma partnery. Jediným způsobem je tak ustanovit druhého partnera jako spolupracující osobu účastnící se na podnikání. 

Kam musíte zamířit? 

Když tedy vyberete vhodného kandidáta na zaměstnance, čeká vás spousta papírování a administrace. Nejprve se musíte přihlásit ke zdravotní pojišťovně, u které je vedený váš zaměstnanec, a to do osmi pracovních dnů. K tiskopisu Hromadné oznámení zaměstnavatele musíte přiložit kopii výpisu z obchodního rejstříku nebo kopii výpisu z živnostenského rejstříku. 

Další zastávka – „sociálka” 

Dále se musíte hlásit u České správy sociálního zabezpečení, a to do registru zaměstnavatelů. Na toto přihlášení máte lhůtu osmi kalendářních dní. Tato povinnost se týká zaměstnavatelů, kteří přijali zaměstnance, jemuž vznikla účast na nemocenském pojištění. Netýká se tedy zaměstnanců na dohodu o provedení práce a dohodu o pracovní činnosti, pokud odměna nepřekročí zákonem stanovenou částku. 

Novou skutečnost musíte samozřejmě hlásit také na finančním úřadu k platbě daně z příjmů ze závislé činnosti. Opět platí lhůta osmi dnů ode dne, kdy vám tato povinnost vznikla. Poslední nezbytností je zřízení pojištění odpovědnosti u státem určené pojišťovny, kterou je Kooperativa. Toto pojištění vám pokryje případné škody na zdraví a úrazy způsobené při výkonu práce u vás jako u zaměstnavatele.