Finance

Co je noční proud a kolik s ním můžete ušetřit?  

Máte dvoutarifní sazbu? V tom případě si u svého poskytovatele elektřiny můžete zjistit, v jakých intervalech je vám dodáván noční proud.  

Co je noční proud a mám jej také?  

Každý distributor elektřiny ve smlouvě uvádí, zda se jedná o smlouvu na jedno nebo dvoutarifní sazbu. Pokud tedy máte sazbu jednotarifní, noční proud se vás netýká. V tomto případě totiž po celou noc i po celý den máte cenu elektřiny za totožnou cenu, většinou ve vysokém tarifu.  

Máte dvoutarifní sazbu? Během dne budete odebírat nižší tarif a vysoký tarif. Nižší tarif je označován jako noční proud. Vychází to z let minulých, kdy se tento tarif používat zejména v noci. Dnes tomu tak ale již není.  

Jak se chovat v době nízkého tarifu 

Pokud vám to vaše jističe a elektrorozvody dovolují, v době nízkého tarifu zapojte všechny spotřebiče. Právě v této době máte levnější energii pro celou vaši domácnost. Zjistěte si časy, ve kterých se vám spíná nízký tarif a zapněte myčku, sušičku, pračku a další spotřebiče. Snadno si tak upravíte svůj denní režim podle nižšího tarifu.  

Kolik hodin budete mít levnou elektřinu 

Zde vždy záleží na vašem konkrétním tarifu. Například pokud máte akumulační vytápění a sazbu u ČEZu D26d, máte na tento nižší tarif nárok 8 hodin denně. Máte doma sazbu u ČEZu D57d a používáte doma tepelné čerpadlo v kombinaci s dalším typem vytápění? Můžete mít nárok na nižší tarif až po 20 hodin denně.  

Kolik můžete ušetřit 

Zde se jedná o dotaz, který můžete ihned směřovat na svého poskytovatele elektrické energie. Právě ten vám na základě vaší konkrétní smlouvy o poskytování elektřiny odpoví. Zjistíte si také přesné hodiny, ve kterých se u vás zapíná levnější tarif. Následně se vám může podařit správným zapínáním spotřebičů ušetřit až několik tisíc korun ročně.  

Noční proud je synonymum pro levnější tarif elektřiny u dvoutarifní sazby.