Finance

Děti v rodině a daně: Kdo má na co nárok?

Rodiny s dětmi jsou v Česku kontinuálně podporovány daňovým zvýhodňováním, jehož míra se v posledních letech zvyšuje. Výjimkou přitom není ani rok 2021, kdy budou moci rodiny s dětmi ročně ušetřit desítky tisíc. 

Jaká je výše slevy na dani 

Výše slevy na dani se liší dle počtu dětí a je stanovena ve výši 1267 Kč měsíčně na první dítě, 1617 Kč na druhé dítě a 2017 Kč na třetí a každé další dítě. Pokud má dítě ZTP/P, pak je daňová sleva dvojnásobná, tedy ve výši 2543 Kč měsíčně u prvního dítěte, 3234 Kč u druhého dítěte a 4034 Kč u třetího a dalšího dítěte. 

Kdy lze uplatnit slevu na dani 

Slevu lze uplatnit na dítě nezletilé, nebo dítě ve věku do 26 let, které se soustavně připravuje na budoucí povolání. Slevu na dani lze uplatnit již v měsíci, kdy se dítě narodí, a to za celý měsíc i v případě, že se dítě narodí poslední den v měsíci. Slevu lze uplatnit i na dospělé dítě, které má již i vlastní příjem, za předpokladu, že se zároveň soustavně připravuje na budoucí povolání a žije v domácnosti s tím, kdo slevu uplatňuje.   

Kdo může uplatnit slevu na dani 

Slevu může uplatnit ten, kdo dítě vyživuje a sdílí s ním společnou domácnost. Slevu na jedno dítě přitom může uplatnit vždy jen jeden poplatník u jednoho zaměstnavatele. Typicky slevu uplatňuje otec nebo matka, ale v případě, že ani jeden z nich nemá příjmy, z nichž by mohlo být toto zvýhodnění uplatněno, může slevu uplatnit například i prarodič, pokud s dítětem sdílí domácnost. Slevu na dani může uplatnit zaměstnanec, ale i OSVČ, bez ohledu na to, zda uplatňuje paušální, nebo reálné výdaje. Je však důležité dodržet hranici minimálních zdanitelných výdajů, což je šestinásobek minimální mzdy, a nutným předpokladem je i odevzdání čestného prohlášení druhého rodiče, že slevu na dani neuplatňuje on. 

Daňový bonus 

Pokud daňové zvýhodnění převyšuje vypočtenou daň z příjmu, vzniká poplatníkovi nárok na daňový bonus, a to ve výši rozdílu mezi daňovým zvýhodněním a vypočtenou daní z příjmu. Při čerpání daňového bonusu tak aktuálně nejen že neplatíte daň, ale ještě získáte peníze od státu. Pro uplatnění daňového bonusu je nutné, aby byl příjem ze zaměstnání alespoň ve výší 7600 Kč měsíčně (pro rok 2021), tedy 91 200 Kč za rok (pro rok 2021).