Podnikání

Základní povinnosti BOZP se vztahují na zaměstnance i zaměstnavatele

Vytvořit pracovní prostředí, které bude nejen příjemné, ale také bezpečné a kde nebude docházet k úrazům nebo jiným škodám na zdraví pracovníka je úkolem každého jednoho zaměstnavatele. Bohužel mnozí si nejsou vědomí své povinnosti a v případě kontroly, která jim zamíří do podniku, se dostávají do bodu, kdy jim je udělena pokuta za nedodržení daného zákona. Jelikož tato sankce může dosáhnout až do výše několika milionů korun, je dobré mít za sebou firmu Extéria, která je podle referencí a recenzí na internetu skutečně jedničkou ve svém oboru.

Povinnosti spadají na zaměstnance a zaměstnavatele

Zákon jisté povinnosti vztahuje jak na zaměstnance, tak na zaměstnavatele jako takového. Obě strany musí pravidla dodržovat, aby skutečně došlo k zajištění požadovaného. Úkolem kontrol ze státní správy je tuto skutečnost kontrolovat. 

Nabízí se otázka, co všechno spadá do povinností, které musí zaměstnavatel dodržovat? 

Základní povinnosti zaměstnavatelů v rámci bezpečnosti práce je stanovit velikost organizace a na základě tohoto kroku zpracovat a následně také aktualizovat dokumentaci BOZP. Dále je zapotřebí mít vypracovaný registr rizik a zajistit pracovnělékařské prohlídky zaměstnancům. Stejně tak je důležité je proškolovat a provádět prohlídky v rámci bezpečnosti práce, musíte zaměstnance seznámit s jeho povinnostmi a apelovat na jejich dodržování. 

Aby však k dodržování povinností došlo, je klíčové mu zajistit ochranné pracovní pomůcky, díky kterým udržíte jeho zdraví v co největším bezpečí. Zaměstnanec je poté povinen dané ochranné pomůcky používat ve své pracovní době.

Tím samozřejmě výčet všech povinností nekončí. Jelikož je na seznamu položek vícero, je opravdu klíčové, aby si každý zaměstnavatel zjistil, že jsou veškeré povinnosti dodržovány. Předchází tím nemilým scénářům, které by se naplnily v okamžiku, kdy by kontrola zaklepala na dveře podniku.

Hrozí až dvoumilionová pokuta

Pokuty, které se udělují za nedodržení povinností, se mohou dostat až do výše dvou milionů korun. A takto vysokou částku si pravděpodobně nikdo za rámeček nedá. S odborníkem za zády se však i nepředvídatelné kontroly mohou hravě zvládnout.